Search result

You searched for "nobel prize winners"

Select a different display format

Return to search mask


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/12/ch170712/01/chinaheritage.net/journal/elephants-anacondas/default.htm (downloaded 14-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:Barmé, Geremie R.
Title:Elephants & Anacondas / - Geremie R. Barmé, Editor, China Heritage
Source:chinaheritage.net China Heritage (28 Jun. 2017)
Orig. URL:http://chinaheritage.net/journal/elephants-anacondas/
Description:1 css, 3 html, 4 jpg, 7 png files (396 KB)
Collections:
Language:eng.
Subjects:China - History - Tiananmen Square Incident, 1989
Chinese literature - 20th century
China - Intellectual life - 20th century
Intellectuals - China
Huang Yüan-yung, 1885-1915
Chou Tso-jen, 1885-1967
Lu Hsün, 1881-1936


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/13/pp170713/01/www.thepaper.cn/newsdetail_forward_1730060.htm (downloaded 14-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:ձG  Li Hsi-yin
Title:uHí_{nBӸTӤHVPN~:WdﹳOL / sD O ձG
Kung-hsin pu fou-jen yao yün-ying shang chin-chih ke-jen VPN ye-wu: Kui-fan tui-hsiang shi wu tzu-chih che / P'eng-p'ai hsin-wen chi-che Li Hsi-yin
Source:thepaper.cn sD (12 Jul. 2017)
Orig. URL:http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1730060
Description:4 css, 1 gif, 2 html, 4 js, 11 jpg, 49 png files (940 KB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:Internet - Censorship - China
Censorship - China
Mass media - Censorship - China


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2015/11/07/ppxw151107/m.thepaper.cn/newsdetail_forward_1382246.htm (downloaded 26-11-2015)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:HTOڤjij:@Hú? /
Jen-min ji-pao ts'eng san p'ing T'u Yu-yu huo kuo-chi ta-chiang cheng-i: i-jen huo-chiang pu kung-p'ing ma? / Feng-huang wang
Source:ifeng.com ĺ (06 Oct. 2015)
Orig. URL:http://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_1382246
Description:7 css, 2 js, 4 html, 6 jpg, 73 png files (816 KB)
Collections:DACHS - Youyou Tu
Language:chi.
Corp. body:
Feng-huang wang
Subjects:Nobel Prizes
Nobel Prize winners
World health - China
T'u yu-yu, 1930-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/12/ltn170712/02/news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2129056.htm (downloaded 14-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:εY  Huang Chia-lin
Title:tBͩRפ@b}ޱ / O: εY
Liu-kui fu-shih ming-an i-k'o pin-lang yin sha-chi / Chi-che: Huang Chia-lin
Source:ltn.com.tw ۥ ɳ (12 Jul. 2017)
Orig. URL:http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2129056
Description:12 css, 4 eot, 9 gif, 11 html, 21 js, 17 jpg, 2 otf, 23 png, 2 ttf, 7 woff, 9 xml file (16.7 MB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:Murder
Crime


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/17/tw170717/02/https@twitter.com/haasbenjamin/status/886195436704251904.htm (downloaded 18-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:Haas, Benjamin
Title:Steady stream of mourners for #LiuXiabo bringing downtown Hong Kong to a rare quiet. / Benjamin Haas
Source:twitter.com Twitter (15 Jul. 2017)
Orig. URL:https://twitter.com/haasbenjamin/status/886195436704251904
Description:1 css, 12 gif, 2 html, 2 js, 5 jpg, 1 png, 1 mp4 files (2.47 MB)
Collections:
Language:eng.
Subjects:Dissidents
Dissenters - China
Nobel Prize winners
Civil Society - China - Hong Kong
Liu Hsiao-po, 1955-2017


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/20/fhw170720/03/finance.ifeng.com/a/20170720/15541250_0.shtml.htm (downloaded 22-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:̷sV@ɫť:ڭ̤úAifvUú! / ]g ӷ: g sD
Chung-kuo tsui-hsin hsiang ch'üan shih-chieh hsüan-pu: wo-men pu tsai chin-k'ou yang la-chi / Feng-huang ts'ai-ching lai-yüan: Mei Jih ching-chi hsin-wen
Source:ifeng.com (20 Jul. 2017)
Orig. URL:http://finance.ifeng.com/a/20170720/15541250_0.shtml
Description:2 css, 14 gif, 4 html, 16 js, 36 jpg, 15 png, 1 swf files (1.87 MB)
Collections:
Language:chi.
Corp. body:
Feng-huang wang
Subjects:International trade
China - Foreign economic relations - United States
China - Economic conditions - 21st century


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2015/10/29/wp151029/02/chublicopinion.com/2015/10/12/a-cure-for-humanity-a-bitter-sweet-pill-for-china/default.htm (downloaded 06-11-2015)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:mtj828
Title:A Cure for Humanity, A Bitter-sweet Pill for China / mtj828
Source:chublicopinion.com Chublic Opinion (12 Okt. 2015)
Orig. URL:http://chublicopinion.com/2015/10/12/a-cure-for-humanity-a-bitter-sweet-pill-for-china/
Description:9 css, 7 eot, 5 gif, 5 html, 3 js, 4 jpg, 50 png, 2 ttf, 39 xml files (1.08 MB)
Collections:DACHS - Youyou Tu
Language:eng.
Subjects:Nobel Prize winners
Nobel Prizes
Women Nobel Prize winners
T'u Yu-yu, 1930-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/18/bs170718/01/wqw2010.blogspot.de/2017/07/500.html (downloaded 19-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:Ĭ500hNҩMЮv촭wFv() / v
Chiang-su i-cheng shih 500 tuo wei yüan tai-k'o ho yu-erh chiao-shih chi-t'i tao yang-chou shih-cheng-fu wei-ch'üan (t'u) / Wei-ch'üan wang
Source:wqw2010.blogspot.de v (17 Jul. 2017)
Orig. URL:http://wqw2010.blogspot.de/2017/07/500.html
Description:2 css, 5 gif, 3 html, 3 js, 7 jpg, 12 png, 2 xml files (600 KB)
Collections:
Language:chi.
Corp. body:v
Wei-ch'üan wang
Subjects:Labor unions - China
Education - China - 21st century
Education and state - China - History - 21th century


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/13/pgrb170713/01/20170712.htm (downloaded 17-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:[BifM]^~_LܪvaI / īG
[Liu Hsiao-po ping-wei] Ts'ai Ying-wen yü pei-ching jang t'a hsüan-tse chih-liao ti-tien / P'ing-kuo jih-pao
Source:hk.apple.nextmedia.com īG (12 Jul. 2017)
Orig. URL:http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20170712/56947070
Description:13 css, 6 file, 3 gif, 30 html, 67 js, 16 jpg, 1 json, 1 com, 21 png, 1 swf files (7.01 MB)
Collections:
Language:chi.
Corp. body:īG
P'ing-kuo jih-pao
Subjects:Dissenters - China
Dissidents
Taiwan - Foreign relations - China
Nobel Prize winners
Liu Hsiao-po, 1955-2017
Ts'ai Ying-wen, 1956-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/17/tt170717/01/4.htm (downloaded 17-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:Admin
Title:\Ǧ۶ / @: Admin
Hsü Chieh tzu-chuan / Tso-che: Admin
Source:tt.zj.cn ѥx (23 Aug. 2008)
Orig. URL:http://www.tt.zj.cn/Html/Article/wenhua/zuojia/76.html
Description:5 bmp, 5 css, 125 gif, 35 html, 20 js, 60 jpg, 10 php files (1.55 MB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:Chinese literature - 20th century
China - Intellectual life - 20th century
Philosophers - China - Biography - Juvenile literature
Hsü Chieh, 1901-1993


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/17/tw170717/01/https@twitter.com/hu_jia/status/883323580024356864.htm (downloaded 18-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:J, 1973-  Hu Chia, 1973-
Title:qJkhMwq#Bi,#B,#Buۥ. / J, 1973-
Mo-k'o-erh nü-shih ho te-kuo ts'ung wei t'ing-chih wei #Liu Hsiao-po, #Liu Hsia, #Liu Hui cheng-ch'ü tzu-yu. / Hu Jia Hu Chia
Source:twitter.com Twitter (07 Jul. 2017)
Orig. URL:https://twitter.com/hu_jia/status/883323580024356864
Description:1 css, 11 gif, 2 html, 2 js, 4 jpg, 1 png files (108 KB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:China - Foreign relations - Germany
Nobel Prize winners
Dissenters - China
Dissidents
Intellectuals - China
Liu Hsiao-po, 1955-2017
Liu Hsia, 1961-
Liu Hui, 1944-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2015/10/30/gcz151030/www.guancha.cn/video/2015_10_06_336586.shtml.htm (downloaded 20-11-2015)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:ըթe|j:úO{,ODzľDZҵoH{(W) / [d
No-pei-erh zu-wei hui ch'iang-tao: Pu-shih kei chung-i pan-chiang, shih kei-shou ch'uan-t'ung yao-hsüeh ch'i-fa te jen pan-chiang (shih-p'in) / kuan-ch'a che wang
Source:guancha.cn [d ̺ (06 Oct. 2015)
Orig. URL:http://www.guancha.cn/video/2015_10_06_336586.shtml
Description:1 flv, 3 swf, 52 png, 1 php, 10 js, 50 jpg, 5 html, 11 gif, 2 css files (31.2 MB)
Collections:DACHS - Youyou Tu
Language:chi.
Corp. body:[d
kuan-ch'a che wang
Subjects:Nobel Prize Winners
Nobel Prizes
Women Nobel Prize Winners
T'u Yu-yu, 1930-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/23/cdt170723/01/chinadigitaltimes.net/chinese/2017/07/1.htm (downloaded 23-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author:Bi, 1955-2017  Liu Hsiao-po, 1955-2017
Title:BiH:@Ӯ̪X{|ܥڪF / i Gd ~ @ QT s: ȧJh
Liu Hsiao-po te hsin: i-ke hsün-nan che te ch'u-hsien hui kai-pien min-tsu te ling-hun / Hsiao-po yü kung-yüan erh-ch'ien nien i yüeh shih-san jih pien-chi: Ya K'o-hsi
Source:chinadigitaltimes.net Ʀr ɥN (22 Jul. 2017)
Orig. URL:http://chinadigitaltimes.net/chinese/2017/07/%e5%88%98%e6%99%93%e6%b3%a2%e7%9a%84%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%ae%89%e9%9a%be%e8%80%85%e7%9a%84%e5%87%ba%e7%8e%b0%e4%bc%9a%e6%94%b9%e5%8f%98%e6%b0%91%e6%97%8f%e7%9a%84%e7%81%b5%e9%ad%82/
Description:11 css, 12 eot, 7 gif, 14 html, 7 js, 35 jpg, 56 png, 1 ttf, 1 woff, 1 xml files (26.6 MB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:Dissenters - China
Dissidents
Nobel Prize winners
Liu Hsiao-po, 1955-2017


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2016/04/19/wb160419/01/Untitled-1.html (downloaded 20-04-2016)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Author: H  Wu-yüe san-jen
Title:ڲ{bHռO~ĹդOF / H
Wo hsien-tsai chien-hsin no chiang shih hai-wai ti-tui shih-li le / Wu-yüe san-jen
Source:weibo.com Li (06 Nov. 2015)
Orig. URL:http://www.weibo.com/1477045392/CDQ4jBFcn?ref=&type=comment
Description:1 html files (60 KB)
Collections:
Language:chi.
Subjects:Women Nobel Prize winners
Nobel Prizes
Nobel Prize winners
Medical research - China
Medical care - China
T'u Yu-yu, 1930-


Access:http://www.sino.uni-heidelberg.de/archive2/2017/07/20/cc170720/01/https@chinachange.org/2017/07/15/new-citizens-movement-leader-xu-zhiyong-released-from-prison/default.htm (downloaded 20-07-2017)
(part of the Digital Archive for Chinese Studies - to gain access please refer to http://www.uni-heidelberg.de/dachs/access_de.html!)
Material:Computer file
Title:New Citizens Movement Leader Xu Zhiyong Released From Prison / China Change
Source:chinachange.org China Change (15 Jul. 2017)
Orig. URL:https://chinachange.org/2017/07/15/new-citizens-movement-leader-xu-zhiyong-released-from-prison/
Description:6 css, 3 eot, 5 gif, 3 html, 1 js, 3 jpg, 1 js, 18 png, 2 ttf, 1 xml files (760 KB)
Collections:
Language:eng.
Corp. body:China Change
Subjects:Dissidents
Dissenters - China
Detention of persons - China
Law - China
Hsü Chih-yung, 1973-


Different display format

Sorting criteria

year of publication (descending)
year of publication (ascending)
title (descending)
title (ascending)
author / corporate body (descending)
author / corporate body (ascending)
random sorting

Display format

standard display
tagged display
fixed width display

© 1998-2017 Institute of Chinese Studies,
University of Heidelberg, Germany
Data last updated: 17.01.2018
The database behind is Allegro-W3 V2.5.
If you have problems using this OPAC
please contact our webteam.
zum Seitenanfang